Ansökan till anpassad gymnasieskola

Vårdnadshavare ansöker om rätten till anpassad gymnasieskola. Innan eleven kan erbjudas en plats görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk-, en psykologisk-, en medicinsk- och en social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Elevhälsoteamet på barnets skola bistår i de olika utredningarna.
Frågan om mottagande i anpassad grundskola prövas av barnets hemkommun. I Uppsala kommun görs detta av Myndighet - Enheten för elevnära insatser inom Barn- och elevhälsan.

Stödmaterial samt blankett för pedagogisk bedömning

Stödmaterial - Pedagogisk bedömning inför mottagande i anpassad gymnasieskola

Blankett - Pedagogisk bedömning inför mottagande i anpassad gymnasieskola

Vårdnadshavare ansöker

Ansökan om rätt till undervisning i anpassad gymnasieskola

Medgivande till verkställande beslut - anpassad gymnasieskola

Mer information:

Anpassad gymnasieskola - Uppsala kommun 

Uppdaterad: