Fritidshem Uppsala international school (UIS)

När fritidshem med egen antagning fattar beslut gällande ny placering, uppsägning av plats eller OMS meddelas detta till kommunen genom nedanstående formulär

Fritidshem Uppsala International School (UIS)

Ny placering

Uppsägning av plats

OMS

Nya skolplaceringar Uppsala International School (UIS)

Nya placeringar för grundskola med egen antagning

Uppdaterad: