Gemensamt programråd för Vård- och omsorgsprogrammet

Här finns kommande mötestider, kallelse med dagordning och minnesanteckningar från programråd.

Uppdaterad: