Gemensamt programråd för Vård- och omsorgsprogrammet

Här finns kommande mötestider, kallelse med dagordning och minnesanteckningar från programråd.

Kommande möten 2022

Vård- och omsorg: 12/10 kl. 15-17 i matsalen på UJC Boländerna

Kallelse med dagordning

Kallelse med dagordning Vård- och omsorg 12 oktober 2022  (PDF, 75 KB)

Deltagarförteckning 

Deltagare Vård- och omsorg (PDF, 98 KB)

Minnesanteckningar programråd

Minnesanteckningar programråd Vård- och omsorg 9 december 2021 (PDF, 139 KB)

 

 

 

Uppdaterad: