Förskoleenkät 2024

Varje år skickas det ut en förskoleenkät till vårdnadshavare som har barn i förskola i Uppsala kommun. Vi vill veta hur vårdnadshavare upplever verksamheten. Här kan du ta del av information om enkäten och kopplingen till förskolans läroplan. Förskoleenkäten reviderades inför 2024.

Om enkäten

Enkäten skickas ut i januari varje år. I samband med att enkäten skickas ut får varje vårdnadshavare information om hur de ska göra för att besvara enkäten. De kan välja om de vill svara på enkäten via webben, via QR-kod eller via post. Förskoleenkäten består av 15 frågor.

Frågorna i enkäten är kopplade till följande områden

 • trygghet och omsorg
 • normer och värden
 • delaktighet och inflytande
 • utveckling och lärande
 • förskola och hem
 • generell nöjdhet.

Enkäten finns på olika språk

I det brev som vårdnadshavare får finns en länk till de översatta enkäterna. De översatta enkäterna ska inte användas för att svara, de är ett stöd för att förstå frågorna i enkäten.

Förskoleenkäten finns på följande språk

 • Svenska
 • Arabiska
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Kurmandji
 • Persiska
 • Somaliska
 • Sorani

Här kan du se frågorna i enkäten i sin helhet (PDF, 180 KB)

Förskoleenkäten och det systematiska kvalitetsarbetet

Alla förskolor får en egen resultatrapport vid tillräckligt hög svarsfrekvens.

Resultatet är ett stöd i att följa upp och analysera vårdnadshavares upplevelse av förskolans verksamhet kopplat till läroplanens olika områden. Utifrån de analyser som genomförs kan samarbete mellan förskola och hem utvecklas.

På uppsala.se finns mer information.

Uppdaterad: