Tips inför ansökan

Här hittar du tips inför ansökan till Kvalitetspriset 2024.

Det är obligatoriskt att inkludera grundinformation om verksamheten. Den specifika informationen som efterfrågas varierar beroende på vilket pris ni ansöker om. Ansökan för priset "Systematiskt kvalitetsarbete" kräver något mer detaljerad information än ansökan för "nyskapande" priset. Gemensamt för båda priserna är dock följande:

Skriv noggrant men kortfattat

Ge detaljerade svar men håll dem korta och koncisa. Fokusera på att var tydliga när du svarar på frågan. Försök att begränsa dina svar till högst en halv A4-sida för varje fråga.

När det efterfrågas, var noggrann med att presentera tydliga och konkreta exempel från verksamheten.

Använd fullständiga ord

Använd fullständiga ord i ansökan för att göra det enkelt att förstå och undvik förkortningar.

Ta hjälp av andra

Be en objektiv person, exempelvis kollega eller verksamhetsutvecklare, läsa igenom ansökan och ge feedback.

Läs noggrant igenom vilken information som efterfrågas i ansökan.

Ansökans längd

Ansökan får vara högst 12 sidor för systematiskt kvalitetsarbete och inte fler än fyra sidor för nyskapande.

Uppdaterad: