Övergång till anpassad skola

Här finns information och rutiner för att elever ska få en så bra övergång som möjligt vid övergång från förskola till anpassad grundskola och från anpassad grundskola till anpassad gymnasieskola.

Tidsplan och avslutande frågor

För att få en överblick över de moment som ska planeras in under året och därigenom skapa goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan skolform/skolor används en tidsplan. 

Under det avslutande utvecklingssamtalet ska kommungemensamma frågor ställas för att underlätta överförande av information.  

Syftet med det avslutande utvecklingssamtalet är att ge en god bild av vad eleven klarar av, tycker är roligt och vad eleven behöver hjälp med i skolan och hur hjälpen bör vara utformad.

Tid- och aktivitetsplan för övergång till anpassad skola och anpassad gymnasieskola. (PDF, 82 KB)

Stöd till mentor inför det avslutande utvecklingssamtalet. (PDF, 55 KB)

Checklista till stöd för rektor eller mentor vid information till mottagande rektor eller mentor (PDF, 359 KB)

Avslutande utvecklingssamtal och kompletterande frågor

Varje skolform har en egen mall för det avslutande utvecklingssamtalet. Blanketter för avslutande utvecklingssamtal ska endast användas av fristående förskolor och skolor. Kommunala förskolor och skolor använder Unikum.

Förskola
Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet från förskola. (PDF, 221 KB)

Anpassad grundskola
Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet inom anpassad grundskola (PDF, 319 KB)

Anpassad grundskola åk 9
Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet åk 9. (PDF, 225 KB)

Som ett extra stöd till det avslutande samtalet i åk 9 kan kompletterande frågor användas.

Kompletterande frågor till det avslutande utvecklingssamtalet inom grundsärskola. (PDF, 85 KB)

Extra anpassningar

Om en elev är i behov av extra anpassningar kan dokumentet nedan användas för att kartlägga elevens generella förmågor och behov av extra anpassningar.

Stöd i dokumentation av extra anpassningar. (PDF, 314 KB)

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: