Uppskjuten skolplikt

Barn kan av särskilda skäl få uppskjuten skolplikt i ett år, det vill säga börja förskoleklass ett år senare. I fristående skolor kan barn få börja förskoleklass vid fem års ålder. Det gäller inte i Uppsalas kommunala skolor.

Handläggare, Myndighetsenheten

Helena Lindahl

Myndighetsenheten, funktionsbrevlåda

Uppdaterad: