Gemensamt programråd för Försäljnings- och serviceprogrammet

Här finns mötesprotokoll, deltagarförteckning och kommande mötestider.

Kommande möten 2022

Försäljning/handel: 4 oktober kl. 13.00-15.00, Celsiusskolan

Deltagarförteckning

Deltagare FS och HA programråd 2022-06-17 (PDF, 116 KB)

Mötesprotokoll

Protokoll FS-HA programråd 28 april 2022 (PDF, 152 KB)

Uppdaterad: