Gemensamt programråd för Försäljnings- och serviceprogrammet

Här finns mötesprotokoll, deltagarförteckning och kommande mötestider.

Kommande möten

Försäljning/handel: 7/3 kl. 13.00-15.00 på Thoren Business School

Deltagarförteckning

Deltagare FS och HA programråd 2022-10-20 (PDF, 112 KB)

Mötesprotokoll

Protokoll programråd FS 2022-10-04 (PDF, 81 KB)

Protokoll programråd FS 2022-04-28 (PDF, 152 KB)

Uppdaterad: