Frånvaro för skyddad elev

Med skyddade elever avses elever med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering.

Skyddade elever hanteras i DHS. Samtliga blanketter skickas per post till registraturen. Registrator upprättar ett ärende i DHS och lägger handläggare för skolpliktsbevakningen som ansvarig handläggare och skolans rektor som medhandläggare. Underlagen sparas inte i ärendet i DHS utan förvaras i pappersform i låst arkiv.

Blankett Anmäla frånvaro för skyddad elev (PDF, 71 KB)
Ska skickas per post till registraturen.

Blankett Uppföljning av en elevs frånvaro för skyddad elev (PDF, 253 KB)
Ska skickas till registraturen.

Postadress
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
Enheten för registratur
Stadshusgatan 2
753 75 Uppsala

Uppdaterad: