Rätt till extra år

Skolplikten upphör efter det tionde skolåret, det vill säga efter ett år i förskoleklass och nio år i grundskola.

En elev som inte nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år. Vårdnadshavare kan ansöka om ett extra år i skolan. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 juni det år ansökan gäller.

Rätten att slutföra skolgången prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ansökan om skolgång efter skolpliktens upphörande (extra år) (PDF, 203 KB)

Kontakt

Handläggare, Myndighetsenheten

Helena Lindahl

Myndighetsenheten, funktionsbrevlåda

Uppdaterad: