Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Verksamhetschef centrala elevhälsan

Christina Stenhammar

Verksamhetsanalytiker

Gerd Andersson

Biträdande enhetschef modersmål

Malin Tyberg

Processamordnare IT

Ania Hartman

Antagning förskola

Antagning grundskola

Antagning gymnasieskola

Avgiftskontroll

måndag-torsdag 9.30-11.30

Övergångar skolformer

Skolplikt

Objektspecialist skola, förskola

Objektspecialist, gymnasieskola

Kontakt Stadsarkivet

Rikard Ek

Tf chef Avdelning Hemkommun

Daniel Eskilson

Frågor om tillsyn

Uppdaterad: