Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Avdelningschef Barn- och elevhälsan

Viktor Engström

Avdelningschef hemkommun

Ida Väisänen

Antagning förskola

Antagning grundskola

Antagning gymnasieskola

Enheten för flerspråkighet

Skolplikt

Frågor om tillsyn

Ersättningar förskola och skola

Ersättningar gymnasieskola

Övergångar skolformer

Uppdaterad: