När du blivit godkänd som huvudman

Att starta förskola, pedagogisk omsorg eller friliggande fritidshem:

När Utbildningsnämnden delgivit huvudmannen beslut om godkännande av start av ny fristående verksamhet, ska uppgifter om enheten tillsammans med en kartbild där den nya enheten är markerad skickas in till utbildningsförvaltningen.

Om förskolan ska delta i den centrala antagningen är det verksamhetens huvudingång som ska markeras. Finns ingen huvudingång markeras en ingång som kan användas som mätpunkt för uträkningen av relativ närhet.

Uppgifterna skickas till utbildningsförvaltningen tillsammans med kartbilden. Utifrån inkommen information läggs enheten upp i kommunens IT-system.

Om förskolan ska delta i den centrala antagningen läggs enheten upp så den blir tillgänglig för vårdnadshavare att ansöka till. Enheten publiceras även på Hitta och Jämför som information till vårdnadshavare inför ansökan.

Blankett för anmälan av ny enhet; fristående förskola, pedagogisk omsorg eller friliggande fritidshem (PDF, 324 KB)

Att starta skola och fritidshem:

När Skolinspektionen delgivit huvudmannen beslut om godkännande av start av ny fristående skola, ska uppgifter om verksamheten tillsammans med en kartbild där den nya skolan är markerad skickas in till utbildningsförvaltningen.

Uppgifterna skickas till utbildningsförvaltningen tillsammans med kartbilden. Utifrån denna information läggs enheten upp i kommunens IT-system.

Om grundskolan eller gymnasieskolan ska vara sökbar i skolvalet/gymnasievalet genom den centrala antagningen läggs den upp så den är tillgänglig för vårdnadshavare att ansöka till. Enheten publiceras även på Hitta och Jämför som information till elev och vårdnadshavare inför ansökan.

Blankett för anmälan av ny enhet; fristående skola och fritidshem (PDF, 257 KB)

Beställning av behörigheter för att se barn- och elevunderlag

När verksamheten är igång, är det du som rektor för den fristående verksamheten som ansvarar för att du och den administrativa personal som finns i din verksamhet har rätt behörighet för de olika system som används i Uppsala kommun.

Systemen visar de underlag som ligger till grund för de ersättningar som betalas ut till er verksamhet. Systemen används också för att placera barn på respektive avdelning och klassplacera elever.

Beställ behörighet för att se barn- och elevunderlag här.

 

Kontakta oss

Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 UPPSALA
Uppdaterad: