Att leda människor i kris - en guide för chefer

Den globala pandemin har för vissa inneburit en stor påfrestning som de inte hunnit återhämta sig ifrån. Vi går nu in i ännu ett osäkert läge, där många redan är trötta och varit med om många påfrestningar. Det betyder att många kan påverkas mer av kriget i vår närhet än vad de gjort annars. Det gör denna guide, som Uppsala kommun tagit fram till chefer, angelägen.

Guiden är ett levande dokument som kommer att uppdateras efter behov. Målet är att skapa ett enkelt och användbart stöd för dig som leder andra.

Målgruppen är chefer i Uppsala kommun på alla nivåer och syftar att ge dig stöd att möta dina medarbetare med kunskap, kunna hantera den egna oron och förmedla hopp.

Guiden innehåller konkreta tips som du kan tillämpa direkt så att du tryggt kan möta och leda människor i kris.

Att leda människor i kris - en guide för chefer (PDF, 224 KB)

Uppdaterad: