Nya placeringar för grundskola med egen antagning

Det här webbformuläret används för anmälan av elever till fristående grundskolor. Skolan fyller i ett formulär för varje elev och mottagare av formuläret är enheten för antagning och placering.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

GDPR

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av personuppgifterna i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera nya placeringar för grundskola med egen antagning.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Uppdaterad: