Besöksdag för blivande elever

Besöksdagen 2024 är tisdag den 4 juni från kl 13. Förskoleklasser kan ha andra datum och tider för besöksdagen. Information finns på skolornas webbplatser.

Syftet med besöksdagen är att förbereda den blivande eleven på sin kommande skolgång genom att den blivande eleven ska få se skolmiljön, möta personal som arbetar på skolan och andra elever som också ska börja på skolan. Det gäller barn som börjar i förskoleklass och elever som byter skola till höstterminen. Målet är att barn och elever ska ha besökt sin nya skola under våren och vara mer förberedda inför höstens skolstart.

Barn och elever som är berörda:

  • Barn från förskola som ska börja förskoleklass
  • Elever i åk 3 som byter skola till åk 4
  • Elever i åk 5 som byter skola till åk 6
  • Elever i åk 6 som byter skola till åk 7

Använd gärna dagen även till övergångar för andra årskurser.

Grundskola 4 juni från kl 13: Elever i grundskolan äter lunch på sin skola före besöket. Mottagande grundskola planerar innehållet för dagen.

Förskoleklass: Varje skola bestämmer dag och tid. Om besöket sker under skoltid ska förskolebarnen äta lunch på sin förskola. Vårdnadshavare följer med barnet till mottagande skola.

Innehåll: Den mottagande grundskolan planerar innehållet.

Information till vårdnadshavare och avlämnande förskola/skola om besöksdagen

Besök i förskoleklass

Mottagande grundskolas förskoleklass informerar blivande vårdnadshavare om besöksdagen efter att skolvalet är avslutat (den 30 april). I informationen är det önskvärt att information om vad skolan förväntar sig av vårdnadshavarna under dagen finns med och om vårdnadshavarna erbjuds något program under tiden barnen tas emot i skolan.

Utbildningsförvaltningen skickar ut en förteckning med de kommunala förskoleklassers datum och tid för besöksdagen till de fristående förskolorna. Förteckningen skickas början av mars. Förvaltningen kommer också att sammanställa de fristående förskoleklassernas datum och tid för att skicka till de kommunala och fristående förskolorna. Insamlingen kommer att ske genom enkät.

Besök i annan årskurs i grundskolan

Avlämnande grundskola hämtar information om elevernas mottagande skolas besöksdag genom skolornas hemsidor.

Utbildningsförvaltningen skickar även ut en förteckning över de kommunala grundskolornas datum och tid för besöksdagen till de fristående grundskolorna. Förteckningen skickas början av mars. Förvaltningen kommer också att sammanställa de fristående grundskolornas datum och tid för att skicka till de kommunala och fristående skolorna. Insamlingen kommer att ske genom enkät i mars.

Besöksdagen för barn och elever med särskilda behov

Det är viktigt att avlämnande förskola/skola tar kontakt med mottagande skola om extra insats vid besöksdagen behövs. För barn som ska börja förskoleklass följer vårdnadshavare med barnet på besöket. För barn som ska börja annan årskurs kan skolan behöva avsätta extra resurs som kan följa med på besöksdagen.

Uppdaterad: