Förändra eller avsluta fristående verksamhet

Inför en förändring eller vid avslut av enhet inom fristående verksamhet ska verksamhetens huvudman meddela utbildningsförvaltningen.

Förändring eller avslut av fristående verksamhet

Huvudmannen för en förskola, pedagogisk omsorg, friliggande fritidshem eller skola ska skriftligen informera utbildningsförvaltningen vid förändring eller vid avslut av enhet. Utifrån denna information uppdateras uppgifterna i kommunens system och i Hitta och Jämför.

Vid ändring av uppgifter för en befintlig enhet behöver endast de förändrade uppgifterna anges på blanketten.

Ifylld blankett skickas till Utbildningsförvaltningen.

Uppdaterad: