Gemensamt programråd för Fordon- och transportprogrammet

Här finns kommande mötestider, kallelse med dagordning och minnesanteckningar från programråd.

Kommande möten

Fordon- och transportprogrammet: 27/2 kl. 14.00-16.00 Ellen Fries Gymnasium 

Deltagarförteckning 

Deltagare Fordon- och transportprogrammet

Minnesanteckningar programråd

Minnesanteckningar programråd Fordon- och transportprogrammet 230913 (PDF, 153 KB)

Uppdaterad: