Lämna uppgifter om placerade barn på förskola med egen antagning

När förskola med egen antagning fattar beslut gällande ny placering, uppsägning av plats, OMS eller ändrad grund för placering eller kontrakterad tid meddelas detta till kommunen genom nedanstående formulär. Notera att det är olika formulär beroende på om förskolan har kommunal eller enskild taxa.

Förskola med kommunal fakturering

Ny placering

Grund för placering och kontrakterad tid

OMS

Uppsägning av plats

Förskola med enskild taxa

Ny placering

Grund för placering och kontrakterad tid

OMS

Uppsägning av plats

Mer information

Information om egen antagning (PDF, 93 KB)

Information om kommunens antagning (PDF, 59 KB)

Rutin förskolor egen antagning (PDF, 144 KB)

Personnummer

För sökande till förskola, där vårdnadshavare eller barn saknar svenskt personnummer, behöver en ansökan om ett tillfälligt personnummer (TF-nummer) göras för att registrering i ISTa ska kunna ske. Ansökan görs av vårdnadshavaren.

Här ansöker du om tillfälligt personnummer

Uppdaterad: