Ansökan och placering för fristående skolor utanför skolvalsperioden

Fristående skolor kan välja mellan två möjliga sätt för vårdnadshavare att söka och för skolorna att anta elever utanför skolvalsperioden. Antingen genom att skolan deltar i datumsatta placeringsrundor via e-tjänsten Mitt skolval alternativt närsomhelst. I båda fallen gäller skolans egen kö.

Ansökan och skolplacering genom placeringsrundor i Mitt Skolval

Er skola kan välja att delta i de placeringsrundor som kommunen sätter upp, på samma sätt som i skolvalet och i skolvalets bytesrunda. Skolan deltar då i alla rundor och kan inte välja bort vissa.

Placeringsrundorna är till för inflyttare och för de som återigen vill lägga in en ansökan om byte.

Kommunen kommer att ha två placeringsrundor inför skolstarten i augusti:

Ansökningstid 3 - 31 maj
Skolorna lägger in prioriteringslista och lediga platser senast den 2 juni.
Placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavare preliminärt den 9 juni.

Ansökningstid 1 juni - 1 augusti
Skolorna lägger in prioriteringslista och lediga platser senast den 3 augusti.
Placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavare preliminärt den 6 augusti.

Extra rundor

Från och med augusti planerar kommunen att sätta upp rundor, främst för inflyttare, varje vecka.
Vi återkommer med mer information och ett detaljerat kalendarium för dessa rundor.


Om er skola väljer att delta i placeringsrundorna

  • Skolan är valbar för vårdnadshavare.
  • Vårdnadshavare kan välja mellan de skolor som deltar i Mitt Skolval, och kan rangordna skolorna på samma sätt som i skolvalet och i skolvalets bytesrunda.
  • Skolan lägger in en prioriteringslista och antal lediga platser i alla årskurser efter att ansökningstiden har stängt.
  • Eleverna placeras i Mitt Skolval och därifrån skickas ett placeringsbesked ut.
  • Skolplaceringarna läses automatiskt över till ISTA.

 

Ansökan och skolplacering endast genom fristående skolans egen kö

De fristående skolorna kan välja anta elever när som helst utanför skolvalsperioden utifrån sin egen kö.

Ni anmäler då skolplaceringen genom att rapportera in eleven i ett webbformulär som finns här på Utförarwebben. 

Antagning grundskola lägger in skolplaceringen i ISTA och tar bort den tidigare skolplaceringen.

Vårdnadshavare behöver då inte ansöka om plats i Mitt Skolval, men ni behöver dokumentera att båda vårdnadshavarna har tackat ja till skolplaceringen.  Det är den fristående skolans ansvar att säkerställa att båda vårdnadshavarna vill ha den erbjudna skolplatsen innan placering. Om en eventuell tvist skulle uppstå mellan vårdnadshavarna och antagningen, måste kommunen kunna begära in de underlag som ligger till grund för skolplaceringen.

Meddela kommunen skolans val

Om er skola väljer att delta i kommunens antagningsrundor, behöver utbildningsförvaltningen veta om ni önskar vara valbara i Mitt Skolval även i fortsättningen.

Mejla ingrid.holstrom@uppsala.se senast den 28 april om ni INTE önskar finnas kvar som valbart alternativ i Mitt Skolval även utanför skolvalsperioden.

Vill ni att skolan tas bort från Mitt Skolval i ett senare skede så går det naturligtvis bra.

Däremot är det inte möjligt att bara delta i vissa utvalda rundor.

Oavsett ert val kommer ni alltid att kunna anta elever löpande utanför skolvalsperioden genom att anmäla elever i webbformuläret.

Uppdaterad: