Förskola för alla

Uppsala kommun har ett uppdrag att arbeta för att fler barn ska börja i förskolan. Efter varje placeringsperiod samlas information in för sammanställning av placerade barn och statistik. Förskolan redovisar sina uppgifter genom att fylla i webbformuläret på sidan. Svaren ska vara Enheten för antagning och placering tillhanda senast den 4 oktober för att förskolan ska få korrekt ersättning.

Förskola för alla

Svar som inkommit direkt till förskolan
Uppge på vilket sätt svaret har inkommit Välj det alternativ som svar har inkommit
Ytterligare information
Utflyttad från kommunen Välj ett alternativ
Information om utflyttad familj Om familjen är utflyttad från kommunen uppge hur förskolan fått informationen
Ytterligare information
Status på placering Välj ett av alternativen
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: