11 januari öppnar skolvalet 2023

Skolvalet till grundskolan pågår 11 – 31 januari. Då ska vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass och elever som ska börja årskurs 4, 6 och 7 i en skola där den årskursen inte finns söka skola. Även barn som vill byta skola, flyttar inom kommunen eller kommer att flytta till Uppsala kommun från en annan kommun kan delta i skolvalet.

skolvalet puffbild.jpg

Information till vårdnadshavare

Vårdnadshavare som ska välja skola till hösten får ett brev med inbjudan till och information om skolvalet den 11 januari. 

Tidigare har de fått en vykorts-påminnelse och under skolvalet finns information på uppsala.se samt på kommunala förskolors och skolors webbplatser, i sociala medier, genom annonser i UNT och UT, på roll up-skärm på Kontaktcenter och informationsblad på olika kontaktytor för kommuninvånare.

På kampanjsidan Skolval 2023 - Uppsala kommun finns snabb information om skolvalet och länk till e-tjänsten Mitt Skolval

På uppsala.se/skolval finns utförlig information om skolvalet, vilka antagningsregler som gäller och en informationsfilm på svenska och engelska om hur skolvalet går till. Där finns också en länk till e-tjänsten Mitt skolval, där vårdnadshavare söker skola.

På sidorna Hitta och jämför grundskola finns kort information om alla kommunala och fristående grundskolor och länk till deras webbplatser.

Alla förskolor och grundskolor där elever behöver byta skola för årskurs 4, 6 eller 7 får en affisch om skolvalet att sätta upp synligt för vårdnadshavare och elever som en påminnelse.

 

Placeringar meddelas senast 10 mars

Vårdnadshavarna får besked genom att själva gå in i e-tjänsten Mitt skolval eller genom att kontakta antagning grundskola via mejl eller telefon. Kommunen tillämpar direktplacering, vilket innebär att den tilldelade platsen är garanterad.

Byte av skola i skolvalet 22 – 31 mars

För vårdnadshavare som inte blir nöjda med sitt barns placering finns möjlighet att söka byte av skola i e-tjänsten Mitt skolval under skolvalets bytesperiod 22-31 mars. Den 30 april avslutas skolvalet, då ska alla placeringar vara klara.


Frågor och hjälp med ansökan

Vårdnadshavare som har frågor om skolvalet kan kontakta Antagning grundskola. De når handläggarna via e-post antagning.grundskola@uppsala.se och telefon 0771-727 001.

Vårdnadshavarna kan få hjälp att söka skola på kommunens Kontaktcenter, Stadshusgatan 2, telefon 018-727 00 00. Vid besök som gäller skolvalet ska ID-handling tas med.

 

Länkar:

Information om skolvalet 2023 för fristående skolor på Utförarwebben

Utförlig information om skolvalet på uppsala.se

Kampanjsida på uppsala.se

E-tjänsten Mitt Skolval

20 december 2022