84 procent får sitt förstahandsval i skolvalet

Nu får elever som ska börja eller byta skola till hösten besked om skolplats.

Högt valdeltagande

Totalt omfattar skolvalet till grundskolan 4491 barn och elever. Av dessa genomförde 98 procent godkända val. Den största gruppen utgörs av de 2590 barn som för första gången bjöds in till skolvalet för att söka till förskoleklass. Av dessa gjorde 98 procent ett aktivt val. Av de 253 elever som måste byta skola för årskurs fyra gjorde 99 procent aktiva val. Deltagarandelen för val till årskurs 6 och 7, där 948 respektive 700 elever bjöds in, var 98 procent för båda grupperna.

– Det är roligt att en så hög andel som 98 procent använder sin möjlighet att aktivt söka den eller de skolor som de helst vill gå i, vilket är en lika hög andel som förra året. I skolvalet kan alla söka och rangordna valfritt antal skolor, kommunala och fristående, säger Caroline Sedin, enhetschef för antagning och placering inom Uppsala kommuns utbildningsförvaltning.

Trots det valde 39 procent av de inbjudna att bara söka en skola, men 21 procent sökte och rangordnade två skolor, 31 procent tre skolor och 9 procent sökte till fyra eller fler skolor.

bild skolvalet resultat_180.jpg
Hög andel som fick sitt skolval

94 procent av samtliga elever i valet får i år något av sina sökta val (2022 var andelen 93 procent).
Andelen i grupperna är 96 procent för val till förskoleklass, 94 procent till årskurs 4, 89 procent till årskurs 6 och 92 procent av de som valde till årskurs 7 får något av sina val.

84 procent av samtliga elever får sitt förstahandsval (2022: 83 procent). I grupperna var andelen 89 procent av de som valde till förskoleklass, 85 procent till årskurs 4, 78 procent till årskurs 6 och av de som valde till årskurs 7 får 77 procent sitt förstahandsval.

6 procent av eleverna har fått plats på en annan kommunal skola för att de inte fått en plats på en skola som de själva har sökt eller för att de inte har gjort ett komplett skolval.

- Vi ligger kvar på höga siffror för de som får sitt förstahandsval eller något av sina egna val, med en liten ökning till och med, jämfört med förra året. Det är alltid roligt att kunna möta elevernas och vårdnadshavarnas önskemål i största möjliga utsträckning, säger Caroline Sedin.

Alla barn och elever i skolvalet har fått en plats på en skola enligt utbildningsnämndens regelverk.
De som inte har gjort ett aktivt val eller inte får något av sina val har fått plats på en kommunal skola, i första hand inom elevens skolskjutsområde. De vårdnadshavare som vill göra ett byte kan göra det under skolvalets bytesperiod 22–­­31 mars och får ett slutligt besked senast 30 april.

Utbildningsförvaltningen

 

10 mars 2023