I höst finns distansundervisning som särskilt stöd

Distansundervisning på Palmbladsskolan är till för elever med behov av särskilt stöd, som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik.   

Palmblad distans tar emot elever årskurs 7–9, inledningsvis från grundskolor inom Uppsala kommun, både kommunala och fristående grundskolor. Skolan erbjuder distansundervisning som särskilt stöd med inslag av fjärr- och närundervisning i vissa moment. 

Palmblad distans erbjuder undervisning i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt teknik. 

Starten är planerad till höstterminen 2024.

Vi tar emot ansökningar till höstterminen 2024.

För mer information och ansökan. 

9 februari 2024