Aktiviteter för att gå och cykla säkert till och från skolan

Trafikundervisning, vandrande skolbuss och tävlingen Gå och cykla till skolan är aktiviteter som ska förbättra elevernas säkerhet på väg till och från skolan, och samtidigt bidra till ökad rörligt.

Trafikundervisning för årskurs F-3 i Kastellparkens trafiklekplats

Uppsala kommun vill att alla elever ska få samma möjlighet att lära sig cykla och utveckla ett trafiksäkert beteende. Vi erbjuder skolklasser från förskoleklass till årskurs 3 att låna 15 barncyklar, 5 sparkcyklar och hjälmar, för att träna elevernas cykelfärdigheter.

Boka cyklar och hjälmar till din klass

Genom att öka barnens cykelfärdighet uppmuntrar vi till fler hållbara resor genom hela livet.

Här har vi samlat undervisningsmaterial (Trafiklek i Kastellparken - Uppsala kommun) för att hjälpa till med trafikundervisningen. Genom att kombinera undervisningsmaterialet med ett besök i parken kan du som lärare erbjuda trafikkunskap i teori och praktik.

 

Vandrande skolbuss – vad är det?

En vandrande skolbuss innebär att föräldrar turas om att gå, eller cykla till skolan tillsammans med sina och andras barn. Fördelarna med vandrande skolbussar är många. Forskningen visar att barn som går eller cyklar till skolan blir piggare och friskare. Det blir dessutom lättare att lära sig och orka med hela skoldagen.

Föräldrars erfarenheter av vandrande skolbussar:

·       Det funkar faktiskt.

·       Barnen mår så mycket bättre.

·       Sparar faktiskt tid eftersom man lämnar mer sällan än tidigare.

·       Lättare att organisera än man trodde.

·       Barnen hinner prata av sig innan skolan.

·       Barnen lär sig ta ansvar och passa tider.

·       Bättre miljö och färre bilar vid skolan.

·       Barnen får trafikvana och lär känna sitt närområde.

Titta på en inspirerande film och hjälp föräldrar att organisera vandrande eller cyklande skolbussar:

Vandrande och cyklande skolbussar - Uppsala kommun

 

Anmäl er till Gå och cykla till skolan 

Gå och cykla till skolan är en tävling som arrangeras årligen av Trafikkalendern. Under två valfria veckor i september-oktober samlar tävlande skolor in så många resepoäng som möjligt genom att eleverna går, cyklar eller reser kollektivt till och från skolan.

Alla kan vara med och samla poäng! Elever som av olika anledningar måste bli skjutsade i bil till skolan kan samla resepoäng genom att exempelvis bli avsläppta en bit innan skolan och gå sista biten. Ett annat alternativ är att sätta upp en promenadslinga runt skolgården eller kvarteret.

Tävlingen engagerar varje år cirka 50 000 elever och pedagoger i årskurs F–6.

Har ni inte anmält er skola ännu så gör det senast 17 oktober! Det är gratis, enkelt och finns fina priser!

Läs mer här: Gå och cykla till skolan – tävling varje år - Uppsala kommun

Anmäl er skola här: https://trafikkalendern.se/ga-cykla/anmalan/

 

16 augusti 2022