Anmäl till Elevenkät 2022

Elevenkäten genomförs i början av vårterminen. Senast 5 november behöver Utbildningsförvaltningen veta vilka skolor som vill delta. Alla rektorer har fått ett anmälningsformulär via mejl.

Både kommunala och fristående skolor deltar i elevenkäten.

De skolor som har tillräckligt hög svarsfrekvens får en egen resultatrapport. Alla skolor som deltar får en resultatrapport för hela kommunen.

Eftersom tjänsten Hitta och Jämför ej längre är tillgänglig, hänvisar förvaltningen vårdnadshavare till Utbildningsguiden på Skolverkets sidor.

Om du har frågor om enkäten, kontakta Magdalena Eriksson på mejl magdalena.eriksson@uppsala.se eller telefon 018-727 32 20.

22 oktober 2021