Ansök om kvalitetspriset 2023 senast 31 mars

Uppsala kommuns kvalitetspris uppmärksammar verksamheter utifrån ett kvalitetsperspektiv gällande resultat, arbetssätt och verksamhetsutveckling. Både kommunala och fristående verksamheter kan söka.

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv. Pristagare utses utifrån en bedömning av verksamhetens resultat, arbetssätt och arbete med verksamhetsutveckling.

Priset kan uppgå till maximalt 100 000 kronor och ska användas för att utveckla verksamheten i linje med kommunens kvalitetspolicy och möjliggöra förstärkning av redan påbörjat utvecklingsarbete.

Både kommunens egna verksamheter och externa utförare som arbetar på uppdrag av kommunen till minst 51 procent kan söka priset. Det kan vara en verksamhet som är upphandlad av Uppsala kommun eller som finansieras med lagstadgade bidrag, till exempel fristående skolor.

Information och ansökan om kvalitetspriset på Utförarwebben.

16 januari 2023