Ansökan till grundsärskola

Har ni barn på era förskolor eller grundskolor som kan vara aktuella för undervisning i grundsärskola? Här finns information om hur ansökan går till.

Ansökan för förskolebarn till grundsärskola

Gäller barn i förskolan som eventuellt kan vara aktuella för en ansökan om rätt till undervisning i grundsärskola.

På avdelning Barn- och elevhälsa finns specialpedagoger som arbetar med information till vårdnadshavare och förskolor om ansökningsprocessen och om vad det innebär att gå i grundsärskola.

Ni kan också få svar på frågor gällande de pedagogiska bedömningarna inför en ansökan.

Mer information:

https://barnochelevhalsan.uppsala.se/forskola/information-om-ansokan-till-grundsarskola/

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/grundsarskola--sa-fungerar-det/

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/grundsarskola--sok-plats/

 

Ansökan för grundskoleelever till grundsärskola

Gäller elever i grundskolan som eventuellt kan vara aktuella för en ansökan om rätt till undervisning i grundsärskola.

På avdelning Barn- och elevhälsa finns specialpedagoger som arbetar med information till vårdnadshavare och skolor om ansökningsprocessen och om vad det innebär att gå i grundsärskola.

Mer information:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/grundsarskola--sa-fungerar-det/

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/grundsarskola--sok-plats/

 

Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen

1 september 2022