Barns och elevers resvanor

För att få en större förståelse för barns resor till och från skolan och fritidsaktiviteter genomför Uppsala kommun resvaneundersökningar varje år.

Resvaneundersökningarna riktar sig både till barn och vårdnadshavare. Resultatet blir två olika delar beroende på om man är barn eller vårdnadshavare genom handuppräckning bland elever i skolorna och en enkät till vårdnadshavarna.

Resvaneundersökningarna grundas i det politiska uppdraget att öka andelen barn och unga som går och cyklar till skolan. Det är ett uppdrag som kommunen arbetar med för att nå målet om en fossilfri kommun 2030. Syftet med resvaneundersökningarna är att få en övergripande förståelse för barns resor till och från sina skolor, i olika områden och i kommunen som helhet.

Resvaneundersökningen som riktade sig till eleverna genomfördes hösten 2022, för fjärde året i rad. Eleverna fick frågan en skoldag i oktober hur de tagit sig till skolan den dagen. Undersökningen genomfördes genom handuppräckning i klassrummet. Mentorerna i respektive klass samlade in resultatet. Svarsfrekvensen var 42 procent.

Över 7400 vårdnadshavare svarade på enkäten. Resultatet utgör ett viktigt komplement till handuppräckningen i skolan eftersom den även ger svar på frågan varför resan sker på just det sättet. Den innehåller även frågor om fritidsaktiviteter.

Till resultatet på uppsala.se

31 maj 2023