Dags för förskolor och familjedaghem att ange kapacitet

Nu är det dags för förskolor och familjedaghem att meddela grundkapacitet inför vårterminen 2024.

Grundkapaciteten ska rapporteras för perioden januari-juli 2024.

Kapaciteten ska vara inrapporterad senast den 28 augusti till verksamhet.forskolaskola@uppsala.se

18 augusti 2023