Stormöte i mars

Det är dags för stormöte i Teams under mars med fristående förskolors, grundskolors och gymnasieskolors huvudmannarepresentanter. Vi ses för att ge information och lyfta frågor som är aktuella för våra barn och elever i Uppsala kommun.

Följande datum och tider gäller för grundskolor och gymnasieskolor:

22/3 kl 15-17 fristående grundskolor

24/3 kl 15-17 fristående gymnasieskolor

De fristående förskolornas representanter är inbjudna till något av följande datum och tider:

22/3 kl 17-19 fristående förskolor

23/3 kl 17-19 fristående förskolor

24/3 kl 17-19 fristående förskolor


En dagordning och Teams-länk skickas ut närmare inpå mötet.

Vi ses i Teams.

Varmt välkomna!

Daniel Eskilson
biträdande utbildningsdirektör

 

10 mars 2021