Dags för vårdnadshavare att tycka till om förskolan

Nu skickar kommunen ut förskoleenkäten till alla vårdnadshavare som har barn i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem med frågor om hur de upplever sin barnomsorg. Svarstiden är 17 januari – 24 februari.

Enkäten ställer frågor om lärande och samarbete

I enkäten har vårdnadshavare till förskolebarn möjlighet att bedöma sin förskola eller sitt familjedaghem utifrån flera kriterier.

-  Förskoleenkäten ska undersöka hur väl förskolornas och familjedaghemmens verksamhet lever upp mot de mål som finns i skollagen och läroplanen. Vi ställer frågor om barnets språkförmåga, förståelse av matematiska begrepp, lust att lära och förmåga att samarbeta. Det går inte att lämna kommentarer om praktiska aspekter, som till exempel personaltäthet eller maten som barnen får, berättar Märit Gunneriusson Karlström, chef på enheten för kvalitet och uppföljning inom utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavarna kan svara på enkäten från 17 januari till 24 februari och svaren är anonyma. Det går att svara i pappersenkäten eller digitalt på webbsajten uppsala.se/fskenkat, som öppnar 17 januari. Där finns också information om förskolenkäten och översättning av enkäten och informationsbrevet, som följer med enkäten, på sju andra språk.

Svaren ger värdefull information

Kommunen sammanfattar enkätsvaren i rapporter och skickar sedan ut dessa till förskolorna och familjedaghemmen under våren. Förskolor med tillräckligt många svar får en egen rapport.

- Rapporten är ett bra underlag för förskolorna i deras eget utvecklingsarbete och ger också vårdnadshavarna en bra bild av verksamheten. Därför hoppas vi att många svarar i år, säger Märit Gunneriusson Karlström.

Alla förskolor och familjedaghem har fått en affisch att sätta upp som en påminnelse för vårdnadshavarna att svara på enkäten. Det kommer också riktade inlägg i sociala medier om enkäten. 

Information om förskoleenkäten finns från och med 17 januari på uppsala.se/fskenkat

 

13 januari 2023