De får pedagogiska priset 2022

Årets pedagogiska priser går till Anna-Lena Peredo (lärare förskola), Li Zettermark (lärare grundskola), Maria Baum (lärare gymnasiet) och Monica Junefelt (ledarskapspriset). Grattis!

Förskola_900x600.jpg

Det pedagogiska lärarpriset för förskolan 2022 går till Anna-Lena Peredo, förskollärare på Voksenåsens förskola. Anna-Lena får priset för sin förmåga att se och höra alla barn utifrån deras unika behov och förutsättningar. Och för att hon uppmuntrar till nyfikenhet och lärande.
Läs mer om Anna-Lena och utnämnandet på uppsala.se

 

ped priset gsk 180.jpg

Det pedagogiska lärarpriset för grundskolan 2022 går till Li Zettermark, lärare på Danmarks skola. Li får priset för sitt engagemang för alla elever. Och för att hon skapar ett inkluderande och tryggt klimat där hon uppmuntrar eleverna att våga.
Läs mer om Li och utnämnandet på uppsala.se

 

Ped priset gymn 180.jpg

Det pedagogiska lärarpriset för gymnasieskolan 2022 går till Maria Baum, bildlärare på Rosendalsgymnasiet. Maria får priset för sitt engagemang som smittar av sig på eleverna och för att hon alltid ser det bästa hos varje individ.
Läs mer om Maria och utnämnandet på uppsala.se

 

Ped ledarskapspris fsk 180.jpg

Det pedagogiska ledarskapspriset 2022 går till Monica Junefelt, rektor för Stenhammars och Berwalds förskolor. Monica får priset för att hon leder med hjärtat och för att hon utvecklat det kollegiala lärandet hos medarbetarna.
Läs mer om Monica och utnämnandet på uppsala.se

Läs mer om de pedagogiska priserna (uppsala.se)

14 december 2022