Digitalt frukostseminarium 12 februari

Forum för brotts- och drogförebyggande arbete i Uppsala kommun inbjuder till digitalt frukostseminarium.

Forumet är riktat till rektorer och elevhälsa för dialog och erfarenhetsutbyte.
Föreläsare är Camilla Pettersson, fil.dr. i folkhälsovetenskap.

Tid: 12 feb kl 8.30-10.00 

Anmäl dig via mail till johanna.thorpe@uppsala.se.

19 januari 2021