En guide för chefer i en osäker tid

Vi kan reagera olika på kriget i Ukraina. Uppsala kommun har tagit fram en guide för chefer på alla nivåer och syftar till att stödja medarbetare med kunskap, kunna hantera den egna oron och att förmedla hopp kris och i ett osäkert läge.

22 mars 2022