Ersättning för nyanlända barn i förskola

Kommunen erhåller schablonersättning från Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd.

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer, till exempel särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg.

Kommunen erhåller ersättningen med delbelopp under en tvåårsperiod. Från och med 2023 betalar kommunen ut ersättningen till de förskolor där barnen är placerade, utan ett ansökningsförfarande. Utbetalningarna görs kvartalsvis i efterskott.

Vi kan dessvärre inte i förväg ge besked om kommande månaders ersättningar och belopp eftersom vi får den informationen i slutet av varje månad.

 

20 april 2023