Extra utbetalning till förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 för 2023

Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 har fått förstärkt ersättning med 10 miljoner kronor för 2023. Ersättningen är ett engångsbelopp och påverkar inte kommande års ersättningsnivå.

Ersättningen har betalats ut i september 2023 som ett grundbelopp och strukturersättning baserat på avräkningsdatum 15 maj 2023. Ersättningen har gått till den kommunala huvudmannen och fristående huvudmän i Uppsala kommun. Ersättningen är ett engångsbelopp och påverkar inte kommande års ersättningsnivå.

Läs nämndens handling på uppsala.se.

13 oktober 2023