Förskoleenkät 2021

Nu är det dags för årets förskoleenkät, som pågår 20 januari – 25 februari 2021.

Kommunala och fristående förskolor i Uppsala kommun får under vecka 2 ett utskick med affisch och följebrev om enkäten, för kännedom. Under vecka 3 får vårdnadshavare enkäten och ett eget följebrev hem i sin brevlåda.

Förskoleenkäten pågår till torsdag 25 februari, det är sista dag för vårdnadshavarna att svara på enkäten digitalt eller att posta sitt svar. I första hand vill vi att de ska välja att svara digitalt och helst så snart som möjligt, för att minska utskicken av påminnelser (bra för både miljö och kostnader).

Affischen sätts väl synlig i entrén

Affischen påminner vårdnadshavarna om det utskick de får hem i sin brevlåda. Här är det informationsmaterial som går ut.

Till förskolan:

  • Informationsmejl till förskolors rektorer och administratörer.
  • Enkät och följebrev till vårdnadshavarna bifogas som exempel, i form av PDF.
  • En affisch och ett förklarande följebrev till förskolorna. Affischen bör sättas upp i entréer vecka 3.

Till vårdnadshavarna:

  • Enkät med svarskod och förklarande följebrev, med post under vecka 3.
  • Information om enkäten i sociala medier på svenska, engelska och arabiska.
  • Påminnelse i form av vykort till de vårdnadshavare som inte svarat efter någon vecka.
  • Påminnelse med enkät och följebrev per post, till de vårdnadshavare som inte svarat när svarsperioden närmar sig sitt slut.

Svarsformuläret publiceras 20 januari på uppsala.se/fskenkat

Ju högre svarsfrekvens en förskola får, desto bättre underlag får den även för egna analyser av verksamheten. För att få en redovisning av förskolans eget resultat behöver den få fler än tio svar och en svarsfrekvens på minst 45 procent.

Webbsidan med digitalt svarsformulär blir synlig 20 januari, samma dag som enkäten startar.

För mer information:

Magdalena Eriksson

Telefon: 018-727 32 20

E-post: magdalena.eriksson@uppsala.se

Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun

7 januari 2021