Förskoleenkät 2024

Varje år skickas det ut en förskoleenkät till vårdnadshavare som har barn i förskola i Uppsala kommun. Vi vill veta hur vårdnadshavare upplever verksamheten. Ta del av information om enkäten och kopplingen till förskolans läroplan. Förskoleenkäten reviderades inför 2024.

Enkäten skickas ut i januari varje år. I samband med att enkäten skickas ut får varje vårdnadshavare information om hur de ska göra för att besvara enkäten. De kan välja om de vill svara på enkäten via webben, via QR-kod eller via post. 

Läs mer om årets förskoleenkät.

På uppsala.se finns mer information.

8 januari 2024