Förskoleenkäten ger värdefulla svar

Informationen uppdaterad: förlängd svarstid till 28 februari. Förskolenkäten genomförs 19 januari – 28 februari. Då kan vårdnadshavarna svara på frågor om hur de uppfattar sitt barns utveckling och lärande i förskolan.

Ännu ett år har passerat då ni som arbetar i förskolan fått förhålla er till pandemin genom kreativt nytänk för lärande och aktiviteter, som ni i större utsträckning har utomhus. Men ni har också fått neka barn med symptom att vara i förskolan. Situationen vi befinner oss i kan påverka svaren i årets förskoleenkät, men ger samtidigt en inblick i hur omställningar påverkar barnens utveckling och lärande.


Förskolenkäten genomförs 19 januari – 28 februari

Från 19 januari kan vårdnadshavarna svara på frågor om hur de uppfattar sitt barns utveckling och lärande i förskolan. Alla vårdnadshavare får en inbjudan och en enkät med posten. Det går att svara både digitalt via länk till webbformuläret på uppsala.se/fskenkat eller på pappersenkäten, ett svarskuvert följer med. Svaren är anonyma, varje vårdnadshavare har ett unikt användarnamn och lösenord som finns på pappersenkäten.


Information om förskolenkäten till vårdnadshavare

  • Huvudsida för enkäten är uppsala.se/fskenkat med länk till webbformuläret samt enkäten och följebrevet översatt till sju språk

  • Brev med inbjudan, enkät med användar-ID och lösenord och svarskuvert till vårdnadshavare 19 januari

  • Påminnelsebrev, med enkät och svarskuvert i slutet av januari

  • Vykort som påminner om förskolenkäten i början av februari

  • Affischer på alla förskolors avdelningar

  • Nyhet på uppsala.se 19 januari

  • Inlägg på Facebook och Instagram under enkätperioden 

Hjälp oss att få fler att svara

Ju högre svarsfrekvens din förskola får, desto bättre underlag får ni för era egna analyser av verksamheten. Sätt upp affischen som ni fått med posten på alla avdelningar och påminn gärna vårdnadshavare att svara på enkäten. Alla svar är värdefulla.

uppsala.se/fskenkat.

18 januari 2022