Ida Väisänen blir ny chef för avdelning Hemkommun

Rekryteringen är klar av chef för den nya avdelningen Hemkommun på utbildningsförvaltningen. På avdelningens ligger ansvaret för frågor som rör såväl kommunala som fristående skolor och förskolor. Det handlar bland annat om antagning och skolplacering, samordning och resursplanering.

Ida VäisänenIda Väisänen är jurist i grunden och kommer närmast från en tjänst som chef för myndighetsenheten på barn- och utbildningsförvaltningen i Sigtuna kommun. Hon har tidigare även arbetat på Skolinspektionen.


– Med Ida breddar och förstärker vi vår kompetens. Ida drivs av visionen om en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller fristående regi och kommer ha en stark roll i vårt fokusområde likvärdig skola. Hon kommer även få en viktig roll i att förtydliga och förstärka relationer med såväl kommunala som fristående skolor och förskolor, säger Daniel Eskilson.


Ida Väisänen börjar i Uppsala kommun i juni 2021. Biträdande utbildningsdirektör Daniel Eskilson fortsätter som tillförordnad avdelningschef under tiden.

19 mars 2021