Information om skolval 2021

 • Skolvalsperioden pågår 11 januari – 1 februari 2021.
 • Besked om placering lämnas 3 – 12 mars till vårdnadshavare via kommunens e-tjänst på uppsala.se/skolval.
 • Perioden för ansökan om byte av skola i skolvalet pågår 16 – 24 mars (för elever som eventuellt inte är nöjda med sin placering).
 • Skolvalet ska vara avslutat 30 april.

Förbered skolvalet

Under januari 2021 ska cirka 4 500 förskolebarn och elever söka skola till hösten. Av dem kommer cirka 2 760 att söka till förskoleklass. Informera vårdnadshavare om viktiga datum.

 • Innan skolvalet startar får förskolor och skolor tryckta affischer med post som kan sättas upp som en påminnelse för vårdnadshavare och elever.
 • Skolorna behöver även se över sina uppgifter i Hitta och jämför på uppsala.se och sina egna webbplatser.

Uppsala kommuns kommunikation till vårdnadshavare:

 • uppsala.se/skolval finns information om hur valet går till. Fysiska öppet hus kommer denna höst inte att ordnas av kommunala grundskolor och några datum för öppet hus kommer inte att publiceras på sidan. I Hitta och jämför finns länkar till kommunala och fristående skolors hemsidor publicerade som vanligt.
 • Berörda vårdnadshavare får under vecka 41 - 42 ett vykort till sin bostad med påminnelse om att delta i skolvalet och en hänvisning till information på uppsala.se/skolval.
 • 11 januari 2021 får berörda vårdnadshavare ett brev om hur skolvalet går till.
 • Skyltar vid kommunens Kontaktcenter, stortavlor på stan, annonsering och Facebook-inlägg ingår i informationsinsatserna.

Besked om placering senast 12 mars

Placeringarbete pågår under februari. Besked kommer till vårdnadshavare via e-post och post under perioden 3 - 12 mars. Vårdnadshavare kan även själva logga in i kommunens e-tjänst för att se sitt barns placering eller kontakta antagning grundskola via mejl eller telefon vid behov. Förskola eller skola ska inte lämna ut besked under svarsperioden!

Ansökan om byte av skola i skolvalet, 16-24 mars

 • Ansökningsperioden gäller elever som inte är nöjda med sin placering i skolvalet och vill söka byte av skola. Ansökan genomförs i kommunens e-tjänst på uppsala.se/skolval. Under denna period kan även inflyttande elever och elever som inte varit inbjudna till skolval ansöka om byte av skola.
 • Besked om placering lämnas på uppsala.se, i e-tjänsten Mitt skolval.
 • Skolval 2021 avslutas 30 april.

Stöd till vårdnadshavare under skolvalsperioden

uppsala.se/skolval finns under skolvalsperioden en beskrivning som visar hur ansökan i e-tjänsten Mitt skolval går till. Vårdnadshavare som har frågor om att söka skola kan vända sig till Antagning grundskola via e-post eller telefon.

Antagning grundskola

E-post: antagning.grundskola@uppsala.se

Telefon: 0771-727 001. Telefontid måndag-torsdag 9.30-11.30. Under skolvalsperioden gäller utökade telefontider, se aktuella tider på uppsala.se/skolval.

Vårdnadshavare kan även få hjälp med enklare frågor kring att söka skola av Kontaktcenter, Stationsgatan 12, telefon: 018-727 00 00. Med anledning av covid-19 har Kontaktcenter begränsade möjligheter att hjälpa till på plats. Välj i första hand att kontakta dem eller handläggare via e-post och telefon.

·       

7 januari 2021