Informationsfilm om tilläggsbelopp

Nu finns en informationsfilm om tilläggsbelopp med tillhörande undertexter att se. Den ger information om vad som är att betrakta som extraordinära stödinsatser samt vilka underlag som bör bifogas till ansökan.

Filmen ger en överblick över vad som ingår i grundbeloppet samt skillnaderna mellan vad som är att betrakta som extra anpassningar, särskilt stöd och extraordinära stödinsatser. 

Länk till sidan med informationsfilm om tilläggsbelopp

31 mars 2021