Kriget i Ukraina väcker många frågor

Rysslands invasion och kriget i Ukraina dominerar såväl medierapporteringen som diskussionen runt många middagsbord just nu. Även inom förskolan och skolan är det ett ämne som väcker mycket frågor och känslor.

Det kan vara väldigt olika hur vi reagerar på kriget i Ukraina. För många upplevs kriget plötsligt väldigt nära och påtagligt. Elever och medarbetare med släkt och vänner i Ukraina känner naturligtvis en stark oro. Det kan också väcka starka minnen hos personer som själva upplevt krig eller flytt undan krig.

Hur pratar man med barn om krig?
Lärare och pedagoger i förskolan och skolan är generellt sätt väldigt duktiga på att prata med barn om krig och andra svåra och hemska saker. De senaste dagarna har det även publicerats mycket stödmaterial från olika myndigheter och organisationer som har spridits inom grundskolan, se länkar nedan.

Var finns det skyddsrum?
En fråga som flera rektorer har fått handlar om hur tillgången till skyddsrum ser ut i Uppsala. Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för tillgången på skyddsrum. Information om skyddsrum finns via en länk till en karta över skyddsrum.
Till MSBs skyddsrumskarta.

"Hesa Fredrik" kommer höras på måndag
På måndag den 7 mars kommer utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelade, även kallad "Hesa Fredrik", att testas vilket sker fyra gånger per år i Sverige. Just nu kan testet väcka lite extra oro och obehag.
Till MSB.se: På måndag testas Hesa fredrik

Till Skolverkets information: att prata med unga och barn om krig och kriser

Till Lilla aktuellt/Svt Barn

Till Krisinformation.se: krisinformation från svenska myndigheter

 

1 mars 2022