Möjlighet att erbjuda praktik för barnskötare, APL

Nu har ni möjlighet att ta emot APL-studenter från barn- och fritidsprogrammet på Katedralskolan och komvux-utbildningen av barnskötare som sker i Uppsala kommuns regi.

  • För vem? Fristående förskolor och skolor med fritidshem. Handledare kan vara både förskollärare och barnskötare.
  • Vilka? Elever från barn- och fritidsprogrammet på Katedralskolan och komvux-utbildningen av barnskötare som sker i Uppsala kommuns regi.
  • När? Praktikperioderna är 3-6 veckor långa, de vanligaste är 4-5 veckor.
  • Varför? Framtida kontakter och personalförsörjning, personalen får utvecklas i handledning och chans att forma framtida yrkesverksamma.
  • Kontaktväg på Uppsala kommun, e-post:  VFU@uppsala.se

 Ingen ersättning utgår för att ta emot studenter.

23 mars 2021