Nu startar skolvalet 2024

Under skolvalsperioden 10–31 januari ska vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass, eller går i en årskurs där nästa årskurs inte finns, söka grundskola till läsåret 2024/2025.

Information till vårdnadshavare

Med start 10 januari skickar utbildningsförvaltningen ett brev till berörda vårdnadshavare med inbjudan till skolvalet och information om hur skolvalet går till. På sidan uppsala.se/skolval finns all information om skolvalet.

Under skolvalet finns information till vårdnadshavare på följande platser

  • uppsala.se
  • kommunala förskolors och skolors webbplatser
  • annonser i sociala medier
  • roll up-skärm och bild på digitala skärmar vid Uppsala kommuns Kontaktcenter
  • alla förskolor och grundskolor har fått en affisch om skolvalet att sätta upp
  • informationsblad på olika kontaktytor för kommuninvånare.

uppsala.se/skolval finns utförlig information om skolvalet, vilka antagningsregler som gäller och en informationsfilm på svenska och engelska om hur skolvalet går till. Där finns också en länk till e-tjänsten Mitt skolval, där vårdnadshavare söker skola

På sidan Hitta och jämför grundskola finns kort information om alla kommunala och fristående grundskolor med länk till webbplatserna.

Placeringar meddelas 12 mars

Vårdnadshavarna får besked om skolplacering via mejl eller genom att själva gå in i e-tjänsten för att se skolplaceringen.

Byte av skola i skolvalet 21 – 31 mars

För vårdnadshavare som inte blir nöjda med sitt barns placering finns möjlighet att söka byte av skola i e-tjänsten Mitt skolval under skolvalets bytesperiod 21-31 mars. Den 30 april avslutas skolvalet, då ska alla placeringar vara klara. Kommunen tillämpar direktplacering vilket innebär att om ett skolbyte kan beviljas, upphör elevens skolplacering från och med det datum som den nya placeringen beviljas.

Frågor och hjälp med ansökan

Vårdnadshavarna kan få hjälp att söka skola på kommunens Kontaktcenter, Stadshusgatan 2, telefon 018-727 00 00. Vid besök som gäller skolvalet ska ID-handling tas med.

Vårdnadshavare som har frågor om skolvalet kan också kontakta Antagning grundskola i första hand via e-post antagning.grundskola@uppsala.se. Det går också att ringa på telefon 0771-727 001.

Länkar

Information om skolvalet 2024 för fristående skolor på Utförarwebben.

Utförlig information om skolvalet på uppsala.se.

E-tjänsten Mitt Skolval.

8 januari 2024