Ny Hitta och jämför-tjänst för Uppsalas alla förskolor och skolor

Uppsala kommun har tagit fram en ny webbaserad version av Hitta och jämför där vårdnadshavare på ett enkelt och överskådligt sätt kan hitta och jämföra information om alla kommunala och fristående alternativ i kommunen.

Nya Hitta och jämför har fått ny design och är mer lättöverskådlig och har förbättrade funktioner jämfört med den gamla versionen som stängdes ned för ett år sedan. Förutom karta och grundinformation finns vissa nyckeltal, fakta och statistik, bland annat om skolans resultat, personaltäthet och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med sin skola eller förskola.

– Uppsala är en stor kommun med många kommunala och fristående förskolor och skolor. Vi vill göra det lättare för vårdnadshavare och elever att hitta rätt och göra aktiva och medvetna val, säger Jennie Claesson (L), ordförande utbildningsnämnden.

Följande verksamheter har egna kategorier i Hitta och jämför:

Förskola och familjedaghem

Grundskola, inklusive förskoleklass

Grundsärskola

Gymnasieskola, inklusive i kranskommunen

Gymnasiesärskola

Uppsala kommun kommer fortsätta att utveckla webbtjänsten Hitta och jämför. Skolor och förskolor är först ut i den nya Hitta och jämför. På sikt kommer även andra tjänster i kommunen ingå, bland annat inom äldreomsorg.

Fotografering pågår!

Utbildningsförvaltningens antagningsenhet ansvarar för att alla förskolor och skolor i Hitta och jämför visas upp med en bild. Det finns ingen möjlighet att skicka in egna bilder utan de tas av kommunens upphandlade fotograf på liknande sätt för alla enheter. Bilden ska visa byggnaden utifrån, om möjligt med huvudentré och skylt synlig. Inga person ska finnas med.

Inledningsvis saknas fortfarande många bilder i Hitta och jämför. Det kan vara bra att känna till att kommunens upphandlade fotograf Anders Tukler kommer åka runt under sommaren och fotografera förskolor och skolor som saknar bild. Bilderna kommer sedan att laddas upp och publiceras löpande i Hitta och jämför.

Kolla skolans uppgifter!

Faktauppgifterna i Hitta och jämför hämtas automatiskt från Uppsala kommuns skoladministrativa system och från Skolverkets databaser.

Rektorer och skoladministratörer som har frågor eller hittar felaktiga uppgifter om den egna skolan i Hitta och jämför får gärna höra av sig till:  hittajamfor@uppsala.se

 

21 juni 2022