Ny resursenhetsersättning för särskilt stöd 2022

Den nya resursenhetsersättningen på hemkommunsnivå riktar sig till huvudmän som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd på en så kallad resursenhet. Ersättningen är ett komplement till övriga ersättningar såsom grundbelopp, strukturersättning och eventuella tilläggsbelopp.

Kommunen kan ge resursenhetsersättning för elever i grundskolans årskurs 1 – 9, men inte för elever i förskoleklass eller fritidshem.

Läs vidare om kriterier, ersättningens storlek och ansökan.

 

27 januari 2022