Nya regler för skolval

Utbildningsnämnden har beslutat om nya regler för skolval och skolplaceringar i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Förändringarna träder i kraft från och med läsåret 2021/2022.

En förändring är att vårdnadshavare kan ange obegränsat antal skolor som önskemål i skolvalet eller vid inflytt och skolbyte. Tidigare var den endast möjligt att välja tre skolor.

En annan förändring är att syskonförtur återinförs upp till årskurs 3.

Läs mer om beslutet på uppsala.se

13 augusti 2021