Pedagogiska priser – håll utkik efter årets vinnare

Uppsala kommun delar i slutet av året ut pedagogiska priser till framstående förskollärare, lärare och ledare i kommunala och fristående förskolor och skolor.

I år har det kommit in 557 nomineringar.

Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har granskat nomineringarna. Utbildningsnämndens och arbetsmarknadsnämnden olika utskott utser i slutet av november respektive vinnare.

Vinnarna överraskas på sin arbetsplats och presenteras på uppsala.se och i sociala medier.

Sfi-lärare Monika Palmqvist Hansen får pedagogiskt pris inom vuxenutbildning.

Pedagogiska ledarskapspriset 2023 går till Sofia Höglund.

Vårdlärare Fia Nordgren får pedagogiskt pris inom vuxenutbildning.

Francis Larsson får pedagogiska lärarpriset gymnasieskola

Giggi Sjungare får pedagogiska lärarpriset förskola.

Agneta Bäckgren får pedagogiska lärarpriset grundskola.

Alla vinnarna tar sedan emot sina priser på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december.

Sex pedagogiska priser delas ut

  • Förskolans pedagogiska pris till en framstående förskollärare
  • Grundskolans och anpassade grundskolans (före detta grundsärskolan) pedagogiska pris till en framstående lärare
  • Gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans (före detta gymnasiesärskolan) pedagogiska pris till en framstående lärare
  • Pedagogiska ledarskapspriset till en framstående rektor på en förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en framstående sfi-lärare
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en framstående lärare inom allmänna ämnen eller en yrkeslärare.
29 november 2023