Planera för skolvalet 2023

Skolvalet till grundskolan för läsåret 2023/2024 pågår under perioden 11-31 januari 2023. Här är viktiga tider att hålla koll på.

Datum att hålla koll på i skolvalet 2023

 • Skolvalet pågår 11–31 januari 2023. Då ska vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass, eller måste byta skola för nästa årskurs, välja grundskola i e-tjänsten Mitt skolval.
  Elever som vill byta skola eller flyttar till kommunen kan också delta i skolvalet.
 • Senast 10 mars får vårdnadshavarna besked om skolplacering för sitt barn i skolvalet.
 • Under bytesperioden i skolvalet 22–31 mars kan vårdnadshavare ansöka om byte av skola.
 • Senast 30 april får vårdnadshavarna besked om skolplacering i bytesperioden.


Vykort en första påminnelse till vårdnadshavare

10–14 oktober får vårdnadshavarna ett vykort med uppmaningen att börja tänka på skolvalet. Vi hänvisar till information om skolvalet på uppsala.se, även med en QR-kod. Vi hänvisar till skolornas hemsidor för information om varje skolas verksamhet.
Så viktigt att skolans webbplats är uppdaterad när vykorten landar hos vårdnadshavarna. Och informera i god tid om ni kommer ha öppet hus.

 

Brev med instruktion till vårdnadshavare

11 januari 2023 skickar utbildningsförvaltningen ett brev till berörda vårdnadshavare med instruktioner om hur skolvalet går till.

 

Andra kanaler för information till vårdnadshavare

 • Nytt för i år är att vi har kort information om skolvalet på kampanjsidan uppsala.se/skolval2023
 • Samlad information om skolvalet finns på uppsala.se/skolval med instruktionsfilmer, antagningsregler, information om skolskjuts och fritids samt länkning till kartor och nya hitta och jämför-sidor med alla skolor.
 • Affisch i A3-format om skolvalet skickas till alla förskolor och berörda grundskolor med post i slutet av december. Sätt upp på anslagstavlan!
 • Puff och nyhet om skolvalet på uppsala.se 11 januari.
 • Roll up sätts upp på Kontaktcenter 11 januari.
 • En flyer om skolvalet och en flyer om ansökan till skola, förskola och fritids finns på flera språk hos Kontaktcenter, mottagningen för nyanlända, SFI med flera platser från 11 januari.
 • Inlägg på Facebook och Instagram under skolvalsperioden 11–31 januari.
 • Annonser i UNT och UT under januari.
   

Frågor och hjälp med ansökan

Hänvisa i första hand vårdnadshavare som har frågor till informationssidan uppsala.se/skolval.

Antagning grundskola kan svara på frågor via antagning.grundskola@uppsala.se eller 0771-727 001.

Kontaktcenter i Stadshuset kan också besvara frågor eller hänvisa vidare. Där kan vårdnadshavare också få hjälp att registrera sin ansökan.

Information om skolvalet för fristående utförare på Utförarwebben


Utbildningsförvaltningen, enheten för antagning och placering

29 september 2022